Go to Top

Job crafting

Trimtab zet mensen in beweging en daagt hen uit om met kleine, doelgerichte stappen een verandering in gang te zetten. Vanuit de theorie heet dit job crafting.

‘Job crafting bestaat uit de acties die werknemers nemen om hun werk vorm te geven en herdefiniëren. Job crafting houdt in het aanpassen van de grenzen van het werk (zowel fysiek als cognitief), en het aanpassen van de relatie tot het werk. Mensen worden niet gezien als passieve ontvangers van informatie van hun werk omgeving, maar juist actief in het interpreteren van hun werk en daarmee overeenkomstig het vormgeven hiervan.

Job craften gaat dus over kleine veranderingen & aanpassingen in je werk die een groot verschil kunnen maken. We zijn geneigd om groot te denken wanneer we onze talenten meer willen benutten: een andere functie, taken afstoten of zelfs een andere werkgever. Daardoor komt het er vaak niet van of krijgen we het idee dat het niet haalbaar is.

Juist in het kleine, in de subdoelen zit de uitdaging! Het complimentje in de morgen, bij een vergadering eerst tot 10 tellen of in gesprek met je college tenminste 1 vraag stellen. Door bewust aandacht te hebben voor waar jij invloed op hebt, ben je al aan het job craften.